Vraag het de Engelen.nl

Er is een antwoord op alle vragen, je hoeft ze alléén maar te stellen!

Wat is Reiki?

Reiki is door dr. Mikao Usui, afkomstig uit Japan, herontdekt. Reiki is een natuurlijke geneeswijze. Reiki is géén religie, cultus, sekte of geloof en heeft geen negatieve bijwerkingen. Reiki is puur, zacht en zuiver. Het Japanse woord Reiki bestaat uit twee karakters, Rei en Ki. Rei betekent universeel en Ki betekent levensenergie. Universele levensenergie dus. Door middel van Reiki is het mogelijk om op afstand (zonder fysiek contact tussen de gever en de ontvanger), of door middel van handoplegging (de cliënt ligt of zit, afhankelijk van de te behandelen klacht), helende energie te sturen naar mensen, dieren en zelfs planten. Bij de handoplegging houdt de cliënt de kleren aan, alleen de schoenen worden uitgetrokken. Reiki stroomt door de kleding en door alle andere materialen heen.

Hoe werkt Reiki?

De Reiki beoefenaar (gever) is in staat universele levensenergie door te geven doordat hij/zij ingewijd is in Reiki. Bij de inwijding(en) wordt het centrale energiekanaal dat langs de ruggengraat loopt geopend. Vervolgens stroomt Reiki vanuit het universum door de handen, via het kruinchakra, van de gever naar de cliënt. Het is dus niet de eigen energie van de gever. De gever krijgt juist extra energie doordat Reiki tijdens de behandeling ook door zijn/haar lichaam stroomt. Reiki heeft een beschermende werking zodat de gever geen klachten van de ontvanger kan overnemen. Voor de ontvanger werkt dat net zo.

Wat doet Reiki?

Reiki bevordert het zelf genezend vermogen van het lichaam. Door de liefdevolle energie ervaart men na een behandeling een gevoel van blijdschap en brengt het de energiehuishouding van het lichaam in evenwicht.

Belangrijke aandachtspunten bij Reiki.

Laat bij (ernstige) klachten altijd eerst een diagnose stellen door de huisarts om een lichamelijke of geestelijke aandoening uit te sluiten. Ondersteuning van de reguliere behandeling, met Reiki, is na overleg met de arts wel toegestaan. Een reguliere behandeling en Reiki gaan prima samen.
De Reiki beoefenaar geeft nooit het advies aan de cliënt om met behandelingen of met inname van medicijnen van de behandelend arts te stoppen. Tevens mag de Reiki beoefenaar geen valse beloftes doen, ten aanzien van genezing, aan de cliënt.

Inwijdingen.

Reiki bestaat uit drie Reiki graden en iedereen kan een reiki-kanaal worden. Bij een inwijding worden de kanalen geopend, zodat de reiki-energie door het lichaam kan stromen en men zelf in staat is om een (zelf)behandeling te geven. De inwijding kan alleen worden gedaan door een Reiki Master.
Reiki I: tijdens de Reiki I inwijding leert men over de geschiedenis van Reiki en hoe Reiki toe te passen.
Reiki II: tijdens de Reiki II inwijding wordt men ingewijd in drie reiki-symbolen. De symbolen versterken de reiki-energie en men kan nu op afstand mensen, dieren of situaties Reiki sturen.
Reiki III: tijdens de Reiki III inwijding wordt men ingewijd in het Master-symbool, zodat men zelf in staat is om andere mensen in te wijden in de drie Reiki graden. Het vergt een serieuze inzet en verantwoordelijkheid om alvorens ingewijd te worden als Reiki Master.

Een inwijding en de daarbij behorende leerstof duurt twee dagdelen. De kosten zijn inclusief reader en het certificaat. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 2 personen.

Dit is een zeer beknopte uitleg over de inwijdingen, voor meer info kunt u contact opnemen via mail@vraaghetdeengelen.nl. De kosten van de verschillende inwijdingen kunt u vinden bij de tarieven.